Splitsing panden in Amsterdam

WJ Projects is gespecialiseerd in het splitsen van panden. Splitsen is het opdelen van een pand in appartementsrechten. Een aantrekkelijk proces wanneer u van plan bent een pand te verhuren of in delen te verkopen.

WJ Projects neemt het hele pakket uit handen: van het vergunningentraject via communicatie met alle partijen tot het opleveren van de panden.

Splitsingsvergunning

In Amsterdam hebben alleen panden van voor 1940 een splitsingsvergunning nodig. Deze panden dienen te voldoen aan het bouwbesluit. Gas- en elektra-installaties en de fundering worden getoetst op veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Een gebouw dat aan alle eisen voldoet is het enige juiste vertrekpunt voor de splitsing.

Werkwijze

Om de staat van het pand te beoordelen voeren wij een bouwtechnische keuring uit. Dan kan worden vastgesteld welke bouwkundige ingrepen en onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn. Als dat eenmaal in kaart is gebracht maken wij een plan van aanpak.

Communicatie

WJ Projects staat bekend om uitstekende communicatie tussen alle partijen. Natuurlijk hanteren we de gedragscode splitsen die door de vastgoedsector is opgesteld. Maar nog belangrijker is dat we simpelweg begrijpen wat ieders belang is bij een splitsingstraject. Door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen weet iedereen op elk moment in het proces wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Staat u voor de beslissing om een splitsingstraject in te gaan? Wij komen graag vrijblijvend langs om de situatie te beoordelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op »